oefenzaal11Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wat vragen wij u?

Neem uw afsprakenkaartje elke behandeling mee.

U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.

Maak zoveel mogelijk gebruik van de reguliere openingstijden:
maandag-vrijdag: 08.00 tot 21.00 uur
zaterdag:08.00 tot 13.00 uur.
Behandeling buiten deze tijden om is mogelijk op verzoek

Lees uw verzekeringspolis na wat betreft het aantal behandelingen welke vergoed worden door uw verzekering. Het eventueel overschrijden van de vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid

Onze secretaresses zijn op de volgende tijdstippen telefonisch te bereiken:
maandag:     08.00 – 18.00 uur
dinsdag:       08.00 – 18.00 uur
woensdag:    08.00 – 18.00 uur
donderdag:   08.00 – 18.00 uur
vrijdag:         08.00 – 17.00 uur
zaterdag:      08.30 – 13.00 uur

Tevens kunt u onze secretaresses per email bereiken: secretariaat@fysiostofberg.nl 

Afmelden minimaal 24 uur van tevoren. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen in rekening te brengen

Bij binnenkomst dient u zich aan de balie te melden, daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer

De behandeltijd is 30 minuten, inclusief verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut. Indien u niet tijdig aanwezig bent, kunt u geen aanspraak maken op de verloren behandeltijd.

Wij vragen uw begrip indien u enkele minuten op de therapeut moet wachten door uitloop. Deze tijd zal worden ingehaald. Wij proberen wachttijden zoveel mogelijk te vermijden. Heeft de behandelend fysiotherapeut u niet binnen 10 minuten na de afgesproken tijd opgehaald, dan vragen wij u zich aan het balie te melden.

Maak uw verwachtingen ten aanzien van de behandeling kenbaar.

Blijf in uw eigen belang vragen stellen en geef bij iedere nieuwe behandeling veranderingen in uw klachtenbeeld aan, zoals ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw klacht.

Ter ondersteuning van het behandeleffect vragen wij u onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig voor fysiotherapie. Meer informatie over DTF vindt u op onze website onder de kop informatie.

Neem pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken.

In geval van calamiteiten dient u zich te richten naar de aanwijzingen van de aanwezige BHV’er of externe hulpdiensten

In al onze praktijken geldt een rookverbod.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Wat kunt U verwachten?

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw klacht gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.

Naast de algemene fysiotherapie hebben alle in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie: Master Sportfysiotherapie, COPD, Oedeemtherapie, Oncologie, Medical Taping Concept, Manuele Therapie.

Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts bent u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor uw klachten.

Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen.

Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut zult u na overleg door een collega uit onze praktijk behandeld worden.

Binnen de praktijk geven wij stagiaires fysiotherapie de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Deze stagiaires wordt een begeleider toegewezen die hen begeleidt tijdens onderzoeken en behandeling van patiënten. U toestemming zal worden gevraagd voor de aanwezigheid van een stagiaire bij uw behandeling.

Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen, leefregels en/of oefeningen die u van ons meekrijgt.

U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor feedback waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.

Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.

Bij het in behandeling komen verleent u ons automatisch toestemming tot het raadplegen van uw verzekeringsgegevens in de landelijke database van de organisatie Veilige Communicatie in de Zorg (Vecozo).

De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt. U kunt onze website raadplegen voor het privacy – en klachtenreglement.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.