Als u uw afspraak om welke reden dan ook dient af te zeggen, doe dat dan ruimt van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dat geeft andere patiënten de mogelijkheid eerder geholpen te kunnen worden en blijft een behandeltijdstip niet ‘geblokkeerd’. Zo helpen we elkaar een handje. Wanneer u NIET 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze aan u doorberekend.

Tarief voor niet nagekomen afspraak is 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling (zie onze tarievenlijst).

Een afspraak kunt u annuleren of verzetten via telefoonnummer 045-5641112. Op werkdagen tussen 8 en 18 uur kan dit via de secretaresse (met uitzondering van vrijdag, dan tussen 08:00 en 17:00 uur). Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken of een email sturen aan  secretariaat@fysiostofberg.nl.