Hoe gaan we te werk

Betrokkenheid en goede communicatie is de sleutel om te komen tot een goede behandeling. We vinden het daarom belangrijk om een nauwe band te hebben met de cliënt en met de betrokken specialisten en/of familie en vrienden van de cliënt. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

  • Je ervaart dat bepaalde dagelijkse handelingen niet meer als vanzelfsprekend gaan;
  • Je neemt contact met ons op om het aandachtspunt bespreekbaar te maken;
  • Wij schatten in of ergotherapie van toegevoegde waarde kan zijn;
  • Zo ja, dan wordt contact opgenomen met de huisarts voor een verwijsbrief;
  • We plannen een kennismaking in en bespreken het aandachtspunt uitgebreider. Dit gaat in vele gevallen in combinatie met een uitgebreide screening;
  • We bespreken samen het plan van behandeling. We maken duidelijk welk pad we bewandelen om te komen tot het verbeteren van het betreffende aandachtspunt;
  • Andere betrokken specialisten waar je bij onder behandeling bent (huisarts, fysiotherapeut, bedrijfsarts, arts ziekenhuis) worden periodiek door ons op de hoogte gebracht en gehouden over de behandeling;
  • We evalueren regelmatig over de doelen die we samen bepalen en passen aan waar nodig;
  • Mocht de inschatting van dien aart zijn dat we merken dat er meer nodig is dan de 10 beschikbare uren uit het basispakket van de zorgverzekering, dan maken we dat tijdig bespreekbaar en kun je daarin zelf keuzes en overwegingen maken of we de behandeling wel of niet voortzetten.

Vergoeding

Ergotherapie wordt voor 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Bij alle vergoedingen vanuit de zorgverzekering geldt dat eerst het eigen risico wordt aangesproken, indien dit nog niet is benut. Vanuit de aanvullende verzekering heb je de mogelijkheid om meer uren vergoed te krijgen. Wil je exact weten hoeveel uren ergotherapie jouw zorgverzekering vergoed, bekijk dan de polisvoorwaarden of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor ergotherapie is een verwijzing van de huisarts, medisch specialist of een bedrijfsarts nodig. Uit ervaring blijkt dat wanneer je de hulpvraag duidelijk uitlegt, zij de verwijzing direct voor je in orde maken. Mocht je dit toch nog moeilijk vinden of de huisarts heeft vragen voor ons, dan staan we voor je klaar om je te helpen met het krijgen van de verwijzing.

Meer informatie over stofbergergotherapie klik hier