Voor een chronische indicatie is te allen tijde een verwijzing van huisarts of specialist noodzakelijk.

Fysiotherapie wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering indien u een aandoening heeft die op de chronische lijst staat. Als dit zo is, krijgt u fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed, mits het eigen risico op is. Dit betekent dat u de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen (of (deels) vergoed krijgt vanuit een aanvullende verzekering). Kinderen tot 18 jaar krijgen deze fysiotherapie vanaf de 1e behandeling vergoed (geen eigen risico).

Voor sommige aandoeningen geldt een maximale behandelduur.Let op:

Het eigen risico loopt per kalenderjaar. Loopt uw machtiging na 1 januari door, dan dient u opnieuw het eigen risico te betalen.

De patiënt betaalt geen eigen bijdrage.