Er worden 37 behandelingen voor een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding vergoed voor een periode van maximaal 12 maanden, daarna evt. vanuit aanvullende verzekering. De vergoeding is afhankelijk van de graad Fontaine (1, 2, 3 of 4). Deze graad geeft de ernst

van het vaatlijden aan. Fontaine 1 en 4 zijn geen indicatie voor oefentherapie. De behandelaar weet welke graad bij u van toepassing is.

U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts. In principe geldt de vergoeding voor één keer per mensenleven, vanwege de toenemende rol van zelfmanagement richting het einde van het traject. U kunt hiervoor terecht bij een geregistreerde oefen- of fysiotherapeut binnen onze praktijk.