Heeft u het COVID-19 virus gehad en ervaart u klachten hiervan, dan heeft u de mogelijkheid om bij FysioStofberg te werken aan uw herstel. De zorgverzekeraars hebben speciaal voor COVID-19 herstel extra behandelingen beschikbaar gesteld vanuit de basisverzekering. Heeft u geen fysiotherapie in uw pakket of maar enkele behandelingen, dan krijgt u met COVID-19 gerelateerde klachten, 50 behandelingen fysiotherapie en 10 behandelingen ergotherapie vergoed.

FysioStofberg heeft een team samengesteld van verschillende specialisten die samen met u bekijken hoe we de klachten stap voor stap kunnen aanpakken. We kijken niet enkel naar uw fysieke ongemakken, maar bijvoorbeeld ook hoe u in uw vel zit, hoe uw dag is ingedeeld of uw thuisomgeving is ingericht. Deze punten dragen bij aan spoedig herstel.

Hoe gaat het in zijn werk?

  1. Samen met uw huisarts bespreekt u de (rest)klachten en wordt bepaald of u in aanmerking komt voor herstelzorg.
  2. Bel met uw klachten naar het secretariaat van FysioStofberg via het nummer 045 – 564 11 12;
  3. Het secretariaat maakt een afspraak met u voor een gespecialiseerde intake met een ergotherapeut en/of een fysiotherapeut;
  4. Tijdens de intake wordt gekeken naar uw klachten en hoe deze stap voor stap op te lossen;
  5. Het stappenplan wordt met u opgesteld. De frequentie van de behandelingen stemmen we af op uw eigen haalbaarheid;
  6. Tussentijds wordt regelmatig geëvalueerd om zo het behandelplan verder af te stemmen op uw vorderingen.

Het team herstelzorg COVID-19 van FysioStofberg bestaat uit fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Zij kunnen op hun beurt weer advies inwinnen bij hun collega leefstijlcoaches, gezondheidswetenschappers en bewegingswetenschappers. Samen maken we het verschil.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.